DNS, McKenzie, ACT a SM Systém

DNS, Mckenzie metóda, ACT a SM systém

V dnešnej dobe má mnoho ľudí málo prirodzeného pohybu. Veľmi často sa tiež stretávame u dospelých s nesprávnym držaním tela. Navyše, sedavý spôsob života vedie k jednostrannému zaťažovaniu určitých partií tela a oslabovaniu iných. Ďalším častým problémom sú rôzne úrazy. Výsledkom sú problémy s chrbticou, kolenom, ramenom, lakťom, členkom alebo chodidlom.

V SPORTWELL sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť, prípadne nerozvíjali nesprávne pohybové vzorce, a tým nezhoršovali ešte viac svoje problémy. Naši lekári a fyzioterapeuti spolu s nimi hľadajú príčiny ich ťažkostí. Na základe rôznych diagnostických metód volia jednu z osvedčených terapeutických techník. Ďalšia liečba alebo cvičenie prebieha pod dohľadom fyzioterapeuta alebo je bezpečne zaradená do tréningového programu.

DNS metóda (Dynamická neuromuskulárna stabilizácia)

Koncept je založený na princípoch vývojovej kineziológie, teda na neurofyziologických aspektoch motorického systému. Prepája teoretické znalosti v diagnostike (vyšetrenie, testovanie, analýza pohybu) , tak praktických zručnosti (náprave cvičení) chybných stereotyov.

McKenzie metóda

McKenzie – Mechanická diagnostika a terapia (MDT) je vysoko účinná metóda na liečbu chrbtice a končatín. Začína vyšetrením, ktorým odborník presne klasifikuje problém. Určí tiež, či je bolesť mechanickej povahy alebo ide o problém so zdravotnou zložkou, biopsychosociálnym faktorom alebo ich kombináciu. Na základe diagnostiky potom terapeut, prípadne lekár klientovi určí špecifické cviky na bolestivú oblasť alebo zdroj bolesti.

ACT (Akrálna koativačná terapia)

Cieľom tejto terapie je napraviť nesprávne pohybové návyky. Návratom k polohám motorického vývoja dieťaťa si klienti obnovujú zabudnuté vzory, ktoré si zafixujú vďaka mnohonásobnému opakovaniu.

SM systém

SM systém alebo špirálová stabilizácia chrbtice je určená na regeneráciu a prevenciu, so zámerom eliminovať problémy s chrbticou alebo pôsobiť preventívne proti ich vzniku.

Urobte niečo pre svoje zdravie ešte dnes!

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo