Kondičný tréning

Kondičný tréning je zložkou športového tréningu, ktorý je zameraný na vyvolanie adaptačných zmien v organizme športovca, predovšetkým so zameraním na rozvoj pohybových schopností (kondičného charakteru).

Jeho názov je odvodený z latinského slova conditio, ktoré všeobecne vyjadruje podmienku. Preto aj kondičný tréning považujeme vo väčšine športových odvetví za nevyhnutnú podmienku na realizáciu ďalších zložiek športového tréningu (technickú a taktickú) na vyššej úrovni.

Kondičný blok je zameraný najmä na získanie energetického, funkčného potenciálu športovca a ich všestranný pohybový potenciál, teda kondičné a koordinačné schopnosti, flexibilitu a široké spektrum pohybových zručností. Vhodne nastavený kondičný tréning zvyšuje výkonnosť klientov a významne znižuje riziko úrazov a zranení. Rast svalovej sily má pozitívny účinok na šľachy, väzivá a kĺby.

Súčasne dbáme na to, aby sme s klientmi riešili okrem pohybovej, i mentálnu prípravu, ich zdravie, správnu životosprávu a regeneráciu. Preto je kľúčové venovať sa mu pod vedením odborníka na kondičný tréning.

Urobte niečo pre svoje zdravie ešte dnes!

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo