Prevencia voči zraneniam

Najpravdepodobnejšou príčinou zranenia tela je najmä jeho slabosť, nerovnováha a nadmerné napätie alebo vykonávanie počtu opakovaní v nadmernom napätí.

V programe prevencia voči zraneniam sa snažíme odhaliť základných škodcov:

  • Asymetria (nerovnováha medzi pravou a ľavou stranou tela)
  • Problém motorickej kontroly

Napomáhame odhaliť slabosti vo svalových zreťazeniach. Neriešime len dôsledok bolesti ale hľadáme príčinu aby sme predĺžili váš športový život na výkonnostnej alebo vrcholovej úrovni.

Zameriavame sa na nedostatočnú flexibilitu a schopnosť zvýšiť pocit tela v priestore, dynamike a pohybe, pracujeme v otvorených a uzavretých (často skrytých ) kinematických reťazcoch. Následne sa venujeme precvičovaniu základných pohybových vzorcov, teda nápravným cvičeniam, ktoré sa snažíme zautomatizovať (preniesť) do samotného športového výkonu.

Cieľom programu prevencia voči zraneniam je nájsť rovnováhu tela, aby vás pohyb nebolel, bol bezpečný a vaše telo sa stalo silnejším a funkčnejším v každom momente pohybu, čím predchádzame možným zraneniam.

Program je zameraný pre športovcov v prípravnom období ale aj pre bežnú populáciu, ktorá sa pripravuje na sezónne športy ako je golf, lyžovanie a pod.

30-minutová konzultácia s našimi trénermi zdarma

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo