Redukcia hmotnosti

Jeden z najdôležitejších dôvodov viesť plnohodnotný život bez akýchkoľvek obmedzení a znížiť riziko zranenia pohybového aparátu je optimálny pomer svalstva a telesného tuku v tele. Aby sme mohli začať využívať najefektívnejšie prostriedky na redukciu telesnej hmotnosti, musíme mať zvládnuté základné pohybové vzory, ktoré nám pomôžu udržiavať postúru v stabilnom postavení. Po zvládnutí týchto návykov môžeme aplikovať do tréningového procesu prostriedky intenzívnejšieho charakteru pre zefektívnenie a rýchlejšie chudnutie.

Pri redukcii hmotnosti je spôsob stravovania a výživa limitujúci faktor, bez ktorého je málo pravdepodobný úspech vo vašom cieli. Zjednodušene môžeme povedať, že energetický výdaj je väčší ako energetický príjem, ale musíme rešpektovať pri skladbe jedálnička dostatočné vyváženie zložiek v strave, aby nedošlo k poklesu výkonnosti a narušeniu homeostázy (vnútorné prostredie). 

K nášmu vytúženému cieľu redukcie hmotnosti sa v tréningovom procese vieme dopracovať rôznymi spôsobmi, ale je potrebné rešpektovať prínosy všetkých metód a prostriedkov. Zaradením silového tréningu, HIIT tréningu a kardio tréningu môžeme očakávať najvhodnejšiu kombináciu pre dosiahnutie cieľa. Pri metódach tohto typu musíme dbať na techniku, dávkovanie a dostatočný odpočinok, aby v tele nastali potrebné regeneračné procesy. Pod vedením odborníka tímu Sportwell môžete očakávať vhodné nastavenie tréningového plánu na dosiahnutie Vášho cieľa redukcie hmotnosti.

Urobte niečo pre svoje zdravie ešte dnes!

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo