Rehabilitácia po úrazoch

Pri úrazoch akéhokoľvek segmentu tela, či už aktívneho alebo pasívneho pohybového aparátu, dochádza k mechanickému poškodeniu štruktúr, ktoré sa lámu, prepínajú, preťažujú alebo stláčajú buď jednou významnou udalosťou, ktorá segment poškodí alebo opakovanými aktivitami neprimeraného zaťaženia. Po takomto poškodení sú nevyhnutné:

 • posudok špecialistu,
 • určenie diagnózy, (doplnkové vyšetrenia Mri, CT a pod.)
 • rehabilitovanie poškodeného segmentu, resp. v prípade nutnosti operačný zákrok

Najčastejšie s úrazmi alebo vrodenými zmenami sa stretávame v kolennom, členkovom alebo ramennom kĺbe.

Koleno:

 • poškodenie väzov (predný skrížený väz, bočné väzy)
 • poškodenie meniskov
 • dysplázia „voľnosť“ jabĺčka
 • poškodenie chrupaviek

Členok:

 • poškodenie väzov
 • fraktúry/únavové fraktúry kostí
 • zápal/ruptúra Achilovej šlachy
 • iné rehabilitácie po operácii napr. impingement syndrómu, haglundovej deformity,

Rameno:

 • instability a luxácie
 • impingement syndróm
 • syndróm zmrznutého ramena

Častokrát sú úrazmi postihnuté aj iné segmenty, ako napríklad nohy, bedrá, lakte ale aj zápästia.  Okrem zranení kĺbov a štruktúr v okolí nich sa stretávame so svalovými zraneniami (natiahnutie alebo natrhnutie). Vďaka komplexnosti služieb Vám pomôžeme vo všetkých fázach Vášho zotavovania, či už sa jedná o pooperačnú alebo kondičnú fázu rehabilitácie.

30-minutová konzultácia s našimi trénermi zdarma

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo