Rozvoj kondičných schopností

Pod rozvojom kondičných schopností rozumieme zlepšovanie silových, vytrvalostných a rýchlostných schopností. Kľúčové pri rozvoji kondičných schopností je korekcia zlých pohybových vzorov, ktorú dosiahneme správnou technikou základných pohybových vzorov a zvládnutím uzlových bodov pohybu. Predpokladom efektívneho rozvoja kondičných schopností je mať dostatočnú stabilitu a primeranú mobilitu jednotlivých segmentov postúry a to vedie k lepšej ekonomike pohybu, ktorá nám zlepší pohybový komfort, nielen vo vašej športovej špecializácii, ale aj v bežnom živote.

Cieľom kondičného tréningu je zvýšiť funkčnosť, výkon a schopnosť zvládať rastúce zaťaženie. V tréningovom procese dbáme na postupné zvyšovanie intenzity cvičení, od jednoduchších k tým zložitejším pohybovým vzorom. Podľa užšie špecifikovaného cieľa a správnej diagnostike dokážeme pripraviť tréningový program, ktorým sa dopracujete k cieľom.

30-minutová konzultácia s našimi trénermi zdarma

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo