Špecializácia podľa športového zamerania

Dôležitým faktorom v športe je poznať všetky funkcie, schopnosti, vedomosti a psychické predpoklady jednotlivca či skupiny, ktoré sú podmienkou na realizáciu športového výkonu. To znamená, že sa priamo zameriavame na faktory, ktoré ovplyvňujú jednotlivca pri výkone (napr. futbalista – rýchlosť so zmenami smeru, výbušnosť dolných končatín a pod. Často krát záleží podľa postu na ktorom hráč hra.) Preto si pri v vstupnej anamnéze dopodrobna definujeme druh športu, výkonnosť, zdravotný stav v spolupráci so Sportclinic a následne nastavíme program pre športovca podľa športového zamerania. 

V rámci tréningovej jednotky sa zameriavame nie len na výkonnosť ale aj na prevenciu zranenia, kompenzáciu jednostranného zaťaženia a teda dlhú životnosť športovca . Do úvahy berieme fázy, v ktorej sa športovec nachádza, či je to počas prípravného obdobia, sezóny alebo v rekondičnej fáze. Dôležitým prvkom je pre nás komunikácia s trénerom športového zamerania, aby bol program čo najúčinnejší a následne klient dokázal preniesť výkony z tréningového procesu do súťažného zaťaženia.

30-minutová konzultácia s našimi trénermi zdarma

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo