Zdravý chrbát

U veľkej časti populácie sa stretávame s bolesťami chrbta v rôznych segmentoch chrbtice, spôsobené úrazom, neprimeraním resp. jednostranným zaťažením alebo posturálnymi zmenami, ktoré vznikli zlými pohybovými návykmi a zlým držaním tela v bežnom živote alebo sedavým zamestnaním. U každého človeka z týchto dôvodov nastali štrukturálne zmeny v postavení chrbtice. Najčastejšie problémy chrbta sú bolesti v oblasti krížov, medzilopatkového priestoru alebo  krčnej chrbtice, vysunutá platnička, skolióza a zápal vyvolaný neprimeranou záťažou. Pri všetkých týchto problémoch je cieľom korigovať a upravovať postavenie chrbtice do neutrálnej pozície. Neutrálnu pozíciu chrbtice zabezpečuje chrbtové svalstvo a hlboký stabilizačný systém (core), bez ktorého dostatočná stabilita a úľava od bolesti nemôže nastať.

Pre zbavenie sa problémov z dlhodobého hľadiska je nutné sa pozerať na telo ako na jeden celok, pretože nesprávne postavenie segmentov v ostatných častiach tela (členok, koleno, bedro) negatívne ovplyvňuje a prehlbuje lordózu, kyfózu alebo skoliózu chrbtice.

Odstránenie bolesti, následná stabilizácia a adekvátna mobilita chrbtice sa dá ovplyvniť rôznymi metódami. Medzi efektívne považujeme metódy DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia), Mckenzie metóda, Dornova metóda a iné korekčné cvičenia vďaka ktorým sa Vám uľaví od bolesti.

30-minutová konzultácia s našimi odborníkmi zdarma

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo