FMS Diagnostika

FMS (Functional Movement Screen) je diagnostický nástroj na určenie pohybových nedostatkov, obmedzení a asymetrií. Tvorí ho sedem jednoduchých testov, ktoré umožňujú odhaliť nerovnováhy mobility a stabilizácie klientov.

Každý sval má pre bežnú populáciu určenú anatomicko-fyziologickú normu. Vykonávaním základných pohybov sa klienti dostávajú do pozícií, v ktorých je ľahko pozorovateľné, či sú sledované svaly v norme, skrátené alebo oslabené. FMS diagnostika teda nemeria výkon, sústredí sa na kvalitu pohybu.

Klienti postupne vykonávajú bez akéhokoľvek rozcvičenia alebo zahriatia na základe slovných inštrukcií viaceré pohyby.

Zistenia získané prostredníctvom FMS diagnostiky môžeme aplikovať na tréningu, kde našim klientom vysvetlíme a ukážeme, akým spôsobom natiahnuť skrátené svaly a ako posilniť tie oslabené. Pri odhalení závažných obmedzení a problémov môže s nimi ďalej pracovať fyzioterapeut, prípadne lekár priamo v zariadení SPORTWELL v Bratislave.

 

Urobte niečo pre svoje zdravie ešte dnes!

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo