MOVE RIGHT, FEEL BETTER.

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

"Našim cieľom je naučiť Vás hýbať sa správne."

Metódy, procedúry a tréningy

Vďaka cieľavedomému tréningovému procesu, vhodnému dávkovaniu metód, procedúr, využívaniu vhodných metód a evidencii tréningového zaťaženia dosiahneme naše ciele.

Urobte niečo pre svoje zdravie
ešte dnes!

Naši partneri

logo
logo