Funkčný tréning

Funkčný tréning je dobrou alternatívou silového cvičenia najmä pre klientov, ktorí majú sedavé zamestnanie alebo si počas života vytvorili nesprávne pohybové návyky, ktoré im spôsobujú rôzne problémy. Vychádza z prvkov rehabilitácie a základné piliere funkčného tréningu sú sila, vytrvalosť, flexibilita a koordinácia pohybov. Cieľom je zostaviť cviky tak, aby sa obnovili základné pohybové funkcie tela a klienti mohli vykonávať bežné denné aktivity bez bolesti, s vyššou výkonnosťou a nižším rizikom úrazu. Takisto funkčný tréning vedie k väčšej svalovej rovnováhe, posilneniu stabilizačného systému chrbtice, kĺbovej stabilite a primeranej mobilite.

Funkčný tréning sa zameriava nielen na výkon, ale najmä na kvalitu prevedenia cvikov a kompenzáciu jednostranného zaťaženia. Predpokladom funkčného tréningu je to, že telo vníma pohyby a nie svaly. K obnove správnych pohybových vzorcov dochádza tým, že prostredníctvom cvičenia si telo ukladá do svalovej pamäte správne prevedenie pohybov, ktoré potom prenáša do každodenného života. Počas celého tréningu sú zapojené viaceré svalové skupiny, čo vytvára synergický efekt, vedúci k produktívnejšiemu tréningu.

Pri funkčnom tréningu sa zameriavame s klientmi na celé telo, pričom dôraz kladieme na stred alebo telesné jadro (tzv. core). Jadro nepredstavujú len brušné svaly, tvorí ho množstvo rôznych svalov bedrovo-driekovo-panvového komplexu. V pokojnom stave je v jadre umiestnené ťažisko tela a zahajujú sa z neho všetky pohyby. Táto oblasť stabilizuje chrbticu a panvu a udržuje celú dĺžku trupu. Jej posilňovaním sa zlepšuje integrita systému bedrovo-driekovo-panvového svalstva, zvyšuje sa kontrola pohybov a postojov, zlepšuje sa svalová rovnováha a kĺbová pohyblivosť a v neposlednom rade vedie silné jadro k ochrane chrbtice a vnútorných orgánov. Posilňovaním jadra sa znižuje riziko vzniku bolestí bedrovej a krížovej chrbtice, či vychýlenia panvy.

Funkčný tréning tímu Sportwell v Bratislave navracia telo k prirodzeným pohybom, k jeho správnemu držaniu, zlepšuje fyzický stav klientov, ich silu a výkonnosť a je prevenciou pred zraneniami. Musí však vychádzať z individuálnych potrieb klientov. 

Urobte niečo pre svoje zdravie ešte dnes!

"V Sportwell sa usilujeme o to, aby klienti len nepotláčali bolesť."

Individuálny prístup, odbornosť, komfort, partner Sportclinic

Ponúkame funkčný a kondičný tréning pod odborným vedením mentora, vybavenie fitness centra v komornejšom priestore bez množstva iných cvičiacich. Ku každému klientovi a klientke máme individuálny prístup, zostavujeme pre nich tréningový plán a vyberáme také metódy, ktoré im pomáhajú dosiahnuť ich ciele a zároveň zohľadňujú ich zdravotný stav a špecifické potreby.

 

Naše zariadenie tiež poskytuje širokú škálu služieb, vrátane diagnostiky, liečby a operatívy poranení a úrazov v partnerstve so špecializovanou klinikou Sport clinic, ktorá sa nachádza v rovnakej budove. V prípade zdravotných komplikácií tak prepájame funkčný alebo kondičný tréning s fyzioterapiou, rehabilitáciou, konzervatívnymi lekárskymi vyšetreniami, ale aj nutričným poradenstvom. Spolupráca viacerých odborníkov, koordinovaná mentorom, prispieva k vyššiemu komfortu klientov, pretože napomáha odstraňovať ich problémy, ako napríklad bolesť chrbtice, či ramena alebo zápal sedacieho nervu, koriguje nesprávne pohybové stereotypy a v neposlednom rade je prevenciou pred zranením.

Naši partneri

logo
logo