Trápia Vás bolesti chodidla? Vo fyzioterapeutickej praxi sa často stretávame s dysfunkčným chodidlom, ktoré môže spôsobovať rôzne ťažkosti a bolesti.

Mnoho ľudí má v dnešnej  dobe problém s chodidlom, spôsobený vplyvom nesprávnej obuvi, neadekvátnym vývojom v detstve, neoptimálnou záťažou či poúrazovými stavmi.  Všetky tieto vplyvy môžu viesť k rozvoju problémov s pohybovým aparátom.  Základom pre riešenie ťažkostí s chodidlom je správna diagnostika a následná liečba.

 

Medzi najčastejšie prejavy dysfunkcie chodidla môžeme zaradiť:

 

  • Ploché nohy– pravá plochá noha je veľmi raritná diagnóza a v skutočnosti má väčšina ľudí, s poklesom pozdĺžnej vnútornej klenby iba tzv. funkčne plochú nohu

 

  • Priečne plochá noha- okrem pozdĺžnej klenby  na chodidle rozlišujeme priečnu klenbu, ktorá je najvýraznejšia v oblasti hlavičiek matatarzov (nárt). Priečne plochá noha môže prispievať k rozvoju halux valgus

 

  • Hallux valgus– vbočený palec je deformita  prednožia, ktorým trpí až 25% populácie. Je to veľmi častá dysfunkcia chodidla, na ktorej rozvoji sa môžu podieľať aj genetické predispozície v zmysle kvality väziva, anatomických odchýlok v dĺžke prstov a pod., ale z veľkej miery aj spôsob zaťažovania chodidla či nevhodná obuv

 

  • Pätová ostrohapätová ostroha je kostený výrastok na pätovej kosti, ktorý vzniká predovšetkým neadekvátnym zaťažovaním mäkkých štruktúr (svalov a fascii) na spodnej strane chodidla. Výsledkom nadmerného ťahu za úpon je tvorba kosteného výrastku, ktorý spôsobuje bolesť v oblasti päty predovšetkým pri stoji či chôdzi

 

  • Kladivkové prsty- deformity prstov na nohách, pri ktorých sú prsty ohnuté v strednom kĺbe, čo spôsobuje, že prst sa ohýba smerom nadol ako kladivo. Táto deformita sa najčastejšie vyskytuje na druhom, treťom alebo štvrtom prste a môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ako napríklad svalovou dysbalanciou či neadekvátnou veľkosťou topánky v zmysle nedostatočného nadmerku v prednej časti topánky

 

  • Mortonova metatarzalgiatiež známa ako Mortónov neurom, je bolestivý stav, ktorý ovplyvňuje nohu, konkrétne oblasť medzi treťou a štvrtou metatarzálnou kosťou (kosti prednej časti chodidla). Tento stav je spôsobený zhrubnutím tkaniva okolo jedného z nervov vedúcich k prstom, čo môže spôsobiť ostrú, palivu bolesť v prednej časti chodidla a prstoch. K rozvoji Mortonovej metatarzalgii môže z veľkej miery prispieť pokles klenby nohy a to predovšetkým priečnej

 

Spoločným menovateľom týchto diagnóz je neoptimálna funkcia chodila, ktorá sa môže prejaviť v zmysle narušenej:

 

  • Stabilizačnej funkcie chodidla
  • Senzorickej funkcie chodidla
  • Proprioceptivnej funkcie chodidla
  • Senzitívnej funkcie chodidla

 

Pri terapii vyššie uvedených diagnóz, hrá kľúčovú úlohu individuálna fyzioterapia na základe dôkladnej diagnostiky chodidla. 

Trápi Vás bolesť chodidla?

Rezervuj si termín u fyzioterapeuta

Napíšte nám

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.

Meno je povinné

E-mail uveďte v tvare meno@server.sk

Telefónne číslo je povinné

Pole je povinné

Niečo sa pokazilo

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.

Naši partneri