Neplodnosť definujeme keď žena nie je schopná za určitý čas (po dobu 1 roka) pravidelného nechráneného pohlavného styku otehotnieť. Vo väčšine prípadov sterilita vzniká v dôsledku anatomických alebo funkčných porúch pohlavných orgánov. Fyzioterapia poskytuje možnosti riešenia v prípade funkčnej sterility.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI FUNČNOU STERILITOU A STERILITOU?

Funkčná sterilita je chápaná ako funkčná porucha pohybového systému, kedy dochádza k vzniku svalových dysbalancií v oblasti driekovej a krížovej chrbtice a na základe vertebroviscerálnych vzťahov vedie k vzniku dysfunkcie svalov panvového dna, hladkej svaloviny pohlavných orgánov a následnej neschopnosti otehotnieť.

Pri vertebroviscerálnych vzťahoch je primárnou príčinou porucha funkcie pohybového systému, ktorá má ďalej za následok patológie vo vnútorných orgánoch prislúchajúcich danému segmentu (v tomto prípade vzťah medzi driekovou a krížovou chrbticou a orgánmi panvy).

ROZDIEL MEDZI STERILITOU A INFERTILITOU 

Pojmy infertilitasterilita sú častokrát zamieňané avšak ich definícia je veľmi výrazne rozličná. Infertilita je stav kedy žena nie je schopná donosiť a porodiť dieťa pri zachovanej schopnosti otehotnieť.
Pri infertilite nenastáva problém s počatím dieťaťa avšak tehotenstvo je zakončené spontánnym potratom. O infertilite hovoríme, ak sa potrat opakuje 3 a viac krát.

ČÍM MÔŽE BYŤ NEPLODNOŤ SPÔSOBENÁ? 

Neplodnosť sa čoraz častejšie stáva aktuálnejšou problematikou mužov aj žien. Reprodukčné zdravie ovplyvňuje mnoho aspektov moderného sveta. Neplodnosť môže byť ovplyvnená nie len vonkajšími faktormi (stres, stravovacie návyky, nedostatok pohybu..) ale aj vnútornými (genetika, hormonálne zmeny, vek..)

Faktory:
– genetika
– doba a prostredie v ktorom žijeme
– zlá životospráva a celkový životný štýl
– nízka pohybová aktivita
– imunita
– tlak, stres
– sedavá práca
– obezita
– psychika
– ochorenia chrbtice, bolesti chrbtice, funkčné poruchy pohybového systému=dochádza k svalovým nerovnováham, spazmom, funkčným kĺbovým blokádam a svalovému preťaženiu posturálnych svalov. Tieto faktory majú súvis s problémom, ktorý nazývame funkčná sterilita.

METÓDA  Ľ. MOJŽIŠOVEJ CESTA K ODSTÁNENIU FUNKČNEJ STERILITY 

Na liečbu funkčnej sterility u žien sa zameriavame pomocou metódy Ľ. Mojžišovej. Čo táto metóda obnáša? 

Liečba funkčnej sterility podľa Ľ. Mojžišovej je najfyziologickejším spôsobom liečby neplodných žien, založeným na reflexnom ovplyvnení nervovo-svalového aparátu panvového dna. Liečebný prostriedok predstavuje vplyv na lumbálnu chrbticu, krížovú kosť, kostrč, panvu a svaly a ich vzájomné polohy. Týmto spôsobom sa potom prostredníctvom vegetatívneho nervového systému pôsobí na ženské pohlavné orgány, buď zlepšením ich krvného zásobenia, alebo skvalitňovaním svalového a spojivového tkaniva.

Cvičebná zostava sa zameriava na zmiernenie gynekologických problémov pomocou reflexného ovplyvnenia tonusu hladkej svaloviny a zlepšenia prekrvenia v malej panve. Klientka dostane špeciálne cviky ktoré na dennej báze precvičuje doma avšak na základe odporúčania daného fyzioterapeuta je potrebná jeho návšteva. Fyzioterapeut vykonáva tzv. mobilizácie čím odstráni blokády a posilní ochabnuté svalstvo.

Metóda Ľudmily Mojžišovej má štatisticky vysoké percento úspešnosti. Avšak jej úspešnosť záleží tiež na motivácii ženy (či dokáže cvičiť poctivo každý deň). Aktívne zapájanie do procesu riešenia neplodnosti má pozitívny vplyv na psychiku žien a napomáha k urýchleniu liečby.

V SportWell V Bratislave sa téme funkčnej sterility u žien venujú vyškolené fyzioterapeutky Miška a Evička, ktoré majú bohaté skúsenosti s metódou Ľ. Mojžišovej. Neváhaj si u nich zajednať termín aj TY.

 

 

Mgr. Eva Ferencová
fyzioterapeutka v SportWell Bratislava

 

 

 

Mgr. Michaela Šarmírová
fyzioterapeutka v SportWell Bratislava

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

Začnite tu!

Napíšte nám

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.

Meno je povinné

Priezvisko je povinné

E-mail uveďte v tvare meno@server.sk

Pole je povinné

Niečo sa pokazilo

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.

Naši partneri