Neplodnosť žien a mužov je novodobým fenoménom, ktorý je čím ďalej tým viac potrebné skúmať. Neplodnosť reprodukcie schopnej spoločnosti je v mnohých prípadoch zapríčinená geneticky, no zvyšuje sa počet prípadov, kedy je spôsobená dobou a prostredím v ktorom žijeme, zlou životosprávou a celkovým životným štýlom populácie, v ktorom absentuje pohybová aktivita. Začínajú prevládať technológie, v zamestnaní vykonávame prácu v sede, zvyšujú sa nároky na čas, čím sa zvyšuje percento populácie žijúce pod tlakom a v strese. Úbytok pohybovej aktivity a sedavý spôsob života vedie k obezite a k ochoreniam ako napr.  ochorenia chrbtice, bolesti chrbtice, funkčné poruchy pohybového systému, na základe ktorých dochádza k svalovým nerovnováham, spazmom, funkčným kĺbovým blokádam a svalovému preťaženiu posturálnych svalov. Tieto ochorenia  majú často súvis s problémom, ktorý nazývame funkčná sterilita.

Sterilita je stav, kedy žena nie je schopná otehotnieť pri pravidelnom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Vo väčšine prípadov sterilita vzniká v dôsledku anatomických alebo funkčných porúch pohlavných orgánov. Vo fyzioterapii sa zaoberáme a riešime funkčnú sterilitu.

Na ozrejmenie je potrebné odlíšiť rozdiel medzi sterilitou a infertilitou. Tieto dva pojmy sa často zamieňajú no ich význam je odlišný. Infertilita je stav kedy žena nie je schopná donosiť a porodiť dieťa pri zachovanej schopnosti otehotnieť. Pri infertilite žena nemá problém s počatím, ale tehotenstvo je zakončené spontánnym potratom. O infertilite hovoríme, ak sa potrat opakuje 3 a viac krát.

Príčiny vzniku funkčnej sterility

Funkčná sterilita je chápaná ako funkčná porucha pohybového systému, kedy dochádza k vzniku svalových dysbalancií v oblasti driekovej a krížovej chrbtice a na základe vertebroviscerálnych vzťahov vedie k vzniku dysfunkcie svalov panvového dna, hladkej svaloviny pohlavných orgánov a následnej neschopnosti otehotnieť.

Pri vertebroviscerálnych vzťahoch je primárnou príčinou porucha funkcie pohybového systému, ktorá má ďalej za následok patológie vo vnútorných orgánoch prislúchajúcich danému segmentu (v tomto prípade vzťah medzi driekovou a krížovou chrbticou a orgánmi panvy).

Úloha metodiky v liečbe funkčnej sterility

Metodika Ľudmily Mojžišovej ovplyvňuje nervovo-svalový aparát panvového dna prostredníctvom vegetatívneho nervového systému, pôsobí na ženské pohlavné orgány a zlepšuje ich prekrvenie. Preto je táto metodika vhodná aj pri riešení napríklad problémov s bolestivou menštruáciou, bolestivým pohlavným stykom, alebo iných gynekologických obtiaží.

Liečba funkčnej sterility podľa Ľ. Mojžišovej je najfyziologickejším spôsobom liečby neplodných žien, založeným na reflexnom ovplyvnení nervovo-svalového aparátu panvového dna. Liečebný prostriedok predstavuje vplyv na lumbálnu chrbticu, krížovú kosť, kostrč, panvu a svaly a ich vzájomné polohy. Týmto spôsobom sa potom prostredníctvom vegetatívneho nervového systému pôsobí na ženské pohlavné orgány, buď zlepšením ich krvného zásobenia, alebo skvalitňovaním svalového a spojivového tkaniva.

Cvičebná zostava vedie k reflexnému ovplyvneniu tonusu hladkej svaloviny a tiež k zlepšenému prekrveniu v oblasti malej panvy čo spôsobuje zlepšenie funkcie a zmiernenie gynekologických problémov.

Okrem špeciálnych cvikov, ktoré klientka praktizuje doma, je ešte nutný opakovaný zásah odborne vyškoleného fyzioterapeuta, ktorý robí tzv. mobilizácie. Mobilizáciami dôjde k odstráneniu blokád, posilňovaním k spevneniu ochabnutých svalov.

Metóda Ľudmily Mojžišovej má štatisticky vysoké percento úspešnosti, ale jej úspešnosť záleží tiež na motivácii ženy (či dokáže cvičiť poctivo každý deň). Ženy ochotne vítajú, že konečne môžu mať aj nejakú aktívnu zásluhu v procese riešenia neplodnosti, čo má veľmi pozitívny dopad aj na ich psychiku.

V našom zariadení Sportwell máme vyškolené fyzioterapeutky, ktoré s metódou Ľ. Mojžišovej majú bohaté skúsenosti a preto sa neváhajte na nás obrátiť a dohodnúť si termín.

Napíšte nám

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.

Meno je povinné

Priezvisko je povinné

E-mail uveďte v tvare meno@server.sk

Pole je povinné

Niečo sa pokazilo

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.

Naši partneri